20120917

EVA CUNILL COMISSÀRIA I COL.LABORADORA DE LA 2NA FIRA D'ART DE MARINA D'OR A OROPESA DEL MAR - CASTELLÓAl igual que en la primera edició de la Setmana de l'Art de Marina d'Or, Eva Cunill ha comissariat i col·laborat amb la comissió gestora de la 2na Setmana de l'Art de Marina d'Or, com a coordinadora de la Gestora Cultural Circuit Artístic, en la que ha seleccionat obres de sis artistes nacionals i internacionals, la qual obra s'ha exposat en sis estands de la Gestora Cultural Circuit Artístic.

Aquesta col·laboració es deu a l'objectiu de la gestora cultural de cultivar actuacions de trobada entre els artistes i els col·leccionistes mitjançant: exposicions. certàmens, fires d'art i campanyes, amb la finalitat de promocionar la seva obra, això com de promoure l’accés de la societat a l'art contemporani.

La 2na Edició de la Setmana de l'Art de Marina d'Or, es du a terme del 12 al 16 de setembre de 2012, i compta amb tallers, conferències i col·loquis, i un gran ressò a la premsa nacional, tant escrita i digital, com de radio i televisió.